Menu

Fællesmøde i HGI Damefodbold 4/9

image
28. august 2017 kl. 15:37
Kom og vær med til at præge vores klub!

Kære medlemmer, forældre og interessenter hos Hillerød GI Damefodbold

 

Bestyrelsen fik lørdag d. 26. august meddelelse fra formand, Hans Haaber, at han med omgående virkning udtræder af bestyrelsen.

Vi har takket Hans Haaber for hans indsats i klubben, og vi ønsker ham god vind i forbindelse med virksomhedens vækst.

 

Malene Schou Nissen træder ind som fungerende formand for bestyrelsen. Bestyrelsen har siden sit konstituerende bestyrelsesmøde før sommerferien arbejdet hårdt og målrettet på at blive sat ind i alle klubbens opgaver og gøremål. Vi er nået et langt stykke, men der stadig en bid vej endnu, før vi har tråd i alle aspekter af klubbens virkeområder. Vi står som klub overfor nogle udfordringer med et faldende medlemstal og en manglende rød tråd gennem alle årgange.

 

Vi vil derfor gerne indkalde til fællesmøde i klubhuset d. 4. september kl. 19.30, hvor der blive lejlighed til at hilse på bestyrelsen og byde ind med forslag til at få vendt udviklingen.

 

Vi håber på talstærkt fremmøde.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen