Menu

Indmeldelse

image


Indmeldelse og udmeldelses af klubben

Her vil du snart via formularfelter kunne indmelde dig direkte i klubben.

Indtil tilmeldingsdelen er klar, kan du indmelde eller udmelde dig ved at skrive til indmeldelsehgi@gmail.com 

Herunder kan du se vore takster.

De nye kontingentsatser:
Den nye kontingentstruktur understøtter Hillerød Damefodbolds Vision 2018 plan. Det betyder et grundkontingent for at benytte klubbens breddefodbold tilbud. Kontingentets størrelse afhænger af træningsmængder, udnyttelse af trænere, brug af klubbens faciliteter m.v. Der vil for nogle årgange være tale om en større stigning end andre, igen er dette for at afspejle ressourceforbruget og tilbud, der i nu højere grad strækker sig henover kalenderåret.

Indmeldingsgebyr      500 kr.

Halvårliget kontingent:
U8     700 kr.
U10     900kr.
U12   1.100 kr
U14   elite 1.800 kr
U14   bredde 1.100 kr
U16   elite 2.000 kr.
U16   bredde 1.100 kr.
U18   elite 2.000 kr
U18   bredde 1.100 kr.
Kvinde elite   2000 kr.
Kvinde/Old girls/Fitness   400 kr.

Med de nye kontingentsatser er der ligeledes taget højde for den stærkt vigende tilslutning til indtægtsgivende klubaktiviteter (så som salg af lodder, hjælp ved 6-dages løb osv.), således at klubbens indtægter fremover primært baserer sig på medlemskontingenter og sponsorater.